דברי מאכל שראויים למאכל בע"ח וישנם בע"ח כאלו באותו מקום, אינם נחשבים מוקצה כי ראויים הם לבע"ח.

אם באותו מקום אין בע"ח כאלו, יש על דברי המאכל שם מוקצה, אלא אם כן יש אדם ספציפי שיש לו בע"ח מסוג זה ואז לגביו אין איסור מוקצה על דברי מאכל אלו ורק הוא מותר בטלטולם.
למשל: עצמות שאינן ראויות למאכל אדם, כיון שהן ראויות למאכל כלבים שמצויים אין עליהם שם מוקצה.
אכן אם אין שם כלבים, מותר לטלטל את העצמות רק למי שבאופן פרטי יש לו כלב.

Leave a Reply