פרטי חברותא: רוצה ללמוד מסכת ברכות או עבודה זרה בחברותא, לא איכפת לי ללמד אותה או כל מה שקשור לאגדתא, מדרשים, (אפשר בלימודים יומיים ל צורת לימוד נושא שמעוניין ללמוד כפר יונה CON2093