דברי מאכל שראויים למאכל בע"ח וישנם בע"ח כאלו באותו מקום, אינם נחשבים מוקצה כי ראויים הם לבע"ח. אם באותו מקום אין בע"ח כאלו, יש על דברי המאכל שם מוקצה, אלא אם כן יש אדם ספציפי שיש לו בע"ח מסוג זה ואז לגביו אין איסור מוקצה על דברי מאכל אלו ורק הוא מותר בטלטולם.למשל: עצמות שאינן…