פרטי חברותא:
תנך, גמרא
צורת לימוד חברותא פנים אל פנים |##| חברותא טלפונית
נושא שמעוניין ללמוד גמרא |##| תנך

CON1575

Leave a Reply