פרטי חברותא:
השקפה ומחשבה יהודית, מוסר, פרשת שבוע, מדרשים והכל בכללי
צורת לימוד חברותא טלפונית |##| חברותא בזום
נושא שמעוניין ללמוד הלכה |##| מוסר |##| פרשת שבוע |##| מחשבה

CON1161

Leave a Reply