פרטי חברותא:
גמרא מסכת שבת, מישהו רציני שיודע את המסכת
צורת לימוד
נושא שמעוניין ללמוד

CON1170

Leave a Reply