פרטי חברותא:
רוצה ללמוד גמרא בעיון-איך להתעמק בסוגיה
צורת לימוד
נושא שמעוניין ללמוד גמרא

CON1692

Leave a Reply