פרטי חברותא:
.מוסר, הלכות והנהגות בסיסי בלי עומק
צורת לימוד חברותא טלפונית
נושא שמעוניין ללמוד מוסר

CON1206

Leave a Reply