פרטי חברותא:
ללמוד גמרא משנה הלכה
צורת לימוד
נושא שמעוניין ללמוד

CON1579

Leave a Reply