פרטי חברותא:
גמרא או הלכה
צורת לימוד חברותא פנים אל פנים
נושא שמעוניין ללמוד

CON1180

Leave a Reply