יש רקע למד שנתיים בישיבה ציין שיודע

חזק תורני – שילמד אותי |##| ברמה שלי
40

LEA13863