ערב

חזק תורני – שילמד אותי
26
למד בישיבות של חוזרים בתשובה. רמת ידע-בינונית. ( לא מתחיל…)

LEA13495