ערב
ימי רביעי בערב. מ20:00 והלאה.
חזק תורני – שילמד אותי
55
חוזר בתשובה. היה הולך לדף היומי מאז השיחרור.

LEA13588