ערב |##| לילה
כמה שיותר מאוחר- 21:0-22:00
חזק תורני – שילמד אותי
48
חוזר בתשובה.

LEA13504