לא למד בישיבה, אין רקע.ספרדי.רק חרדי ספרדי שיידע ללמד את הההלכות לספרדים
צהריים
צהרים
חזק תורני – שילמד אותי
43

LEA13744