חזק תורני – שילמד אותי |##| ברמה שלי
50
משפחה דתית- לאומיתלמדה באוניברסיטהרוצה חברותא מסודרת לנשמה.

LEA13825